Pudasjärven koiraharrastajat

Pudasjärven Koiraharrastajat ry:n vuosikokous 10.4.2022

Tervetuloa Pudasjärven Koiraharrastajat ry:n vuosikokoukseen sunnuntaina 10.4.2022 klo 15.00, kokouspaikkana on Pudasjärven kaupungintalo (Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi).

Kokouksen asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
  10. Muut mahdolliset kokouksessa käsiteltävät asiat.